За нас

Елена Станоева

Не можем да решим проблемите като използваме същия начин на мислене, който сме имали, когато сме ги създали.“ Айнщайн

За да се справя с проблеми от различно естество – лични, семейни, служебни, преминах през различни терапевтични процеси, обучения и квалификации. Установих как леко и неусетно се промениха състоянието и мисленето ми. Тревожността и напрежението се трансформираха в спокойствие и увереност, че мога да се справя с предизвикателствата независимо от естеството им.

Така открих мисията си – да помагам на други хора да се справят в трудни ситуации. Харесва ми, когато знанията, уменията и опитът ми намират практическо приложение в индивидуалната ми работа с клиенти за терапия, личностно израстване и ефективна комуникация.

Често се самосаботираме и не развиваме природните си дадености, ресурси и креативност, повлияни от мнението на някой авторитет /родител, учител, лекар …/. Но има два начина да гледаме на събитията в живота си – като на препятствия или като на възможности. И всеки прави своя избор. Няма готови решения за всеки човек и за всеки проблем – „Не е важно да знаеш всичко, важно е да знаеш къде да го намериш.“ Айнщайн.

Възприемам се като треньор, който може да ви подготви и мотивира, но на състезанието се явявате сами, демонстрирате постиженията си, кой сте и какво можете.

Илияна Станоева

От години проявявам интерес към разнообразни класически и алтернативни методи, техники и терапии за опазване, поддържане и възстановяване на емоционалното, психическото и физическото здраве. Придобих знания и умения от различни обучения, тренинги, семинари.

Вярвам, че всеки човек е ценен и заслужава шанса да открие своите ресурси, да развие своя потенциал и да сътвори желаното бъдеще. Хората могат да бъдат свободни да правят своя избор от предоставените им възможности и да го осъществяват.

По пътя в търсене на себе си и своето призвание осъзнах, че моето желание е да помагам на хората да променят живота си. Така реших да се насоча към консултантирането, което ми дава възможност да оказвам съдействие и подкрепа в търсенето на нова посока, на път към успеха или дори само идея за първата малка стъпка към намиране на решение, като споделям вече наученото, осъзнатото и приложеното от мен самата. Това ми носи усещане за удовлетворение, радост и смисъл в професионалното ми занимание.

През годините съм се сертифицирала в различни обучителни програми, школи, курсове и продължавам да обогатявам знанията си и развивам уменията си в това, което ме привлича, а то е да помагам на хората, които желаят да развият повече увереност в себе си, да открият щастието, като съчетаят личните си духовни търсения с удовлетвореност от ежедневието си.

Насочвам енергията си към промяна в мисленето и намиране на решение за всяка област от живота на човека, защото „Не самият проблем води до страданието ни, а мислите ни, свързани с проблема.” Байрон Кейти.

Ние сме тук за да Ви помогнем!

Консултация с нас?

Професионална помощ при разрешаване на Вашите проблеми

Ако се затруднявате с избора на конкретна терапия/метод или не сте сигурни дали Вашият избор е удачен, ние ще Ви предложим най-подходящия според нас подход.