Ние сме тук за да Ви помогнем!

Ежедневно изпитваме негативни емоции – закъсняваме заради задръстване, някой ни е отнел предимство или е казал нещо грубо, обвинили са ни неоснователно, товарят ни с още работа, изниква нещо непредвидено или неотложно, някой близък има битов или здравословен проблем, нещо се е счупило и трябва да се поправи или да се купи ново, медиите ни …

Ние сме тук за да Ви помогнем! Read More »